งานมหกรรมจัดหางานและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

JAPAN Education & Job Fair 2012

5~10分ほどの出番ですが

シリキットコンベンションセンターに出陣します。